Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dne 21.4.2009 výbor ZO jednomyslně odhlasoval,že v 1.pol.t.r. uspořádáme masáže v rámci ozdravného programu

/FKSP/  a na podzim 2009  bychom zorganizovali buď koupání v LAA , nebo bowling , dostala jsem i nabídku vánočního balíčku firmy Wellness, uvidíme,jak se Vám to bude líbit. 

Pro pracovní vytížení odešly dvě členky výboru,Mgr. Horáková a Žáková, výbor zůstal tříčlenný,což nám vyhovuje,jsme v nejbližším kontaktu a můžeme reagovat okamžitě. 

březnu byla dána stížnost na špatnou kvalitu jídla na poliklinice, mohu informovat,že byla oprávněná a f. Kocourek slíbila nápravu! 

 Od 1.4.2009 došlo k navýšení platů TH pracovníků , blíže Buletin /můžete nás oslovit/,internet.

Pečlivě prosím sledujte semináře,některé jsou i kreditovány.

 

3O.07. 2009 

Vážení členové a členky ZO OS CDOZS ,přátelé,

chtěla bych Vám jménem  výboru ZO popřát pěkné letní prázdniny a dovolenou,

odpočinek a pohodu. Zároveň bych Vás chtěla upozornit na nové zprávy ,které

najdete na www.zdravotnickeodbory.cz ,jde o zvýšení platových tarifů zdravotnickým

pracovníkům  v příspěvkových organizacích od 1.6.2009 a dále o NV ,kterým se od  1.7.2009 

stanový nový katalog prací ve veřejných službách a zavedla se nová stupnice platových tarifů

pro zdravotnické pracovníky.

Ráda bych   upozornila na "Petici za odstranění nerovnosti v odměňování zaměstnanců ve

zdravotnictví a soc. službách ".Kdo se chce zúčastnit,prosíme obraťte se na členy výboru

ZO. 

Dále bych Vás chtěla informovat ,že dne 19.10.2009 proběhne v Brně krajská konference 

OS ZSP ČR ,jsme pozváni a budeme Vás informovat .

Vyšla nová nabídka mobilů a služeb T-mobile pro členy OS -ČERVENEC- SRPEN 09.

 Hlavní aktuality ZO OS CDOZS ještě najdete na intranetu ,na poliklinice "Bílý dům  ",kolonka

odbory.    Všechny zdravím a využívejte návštěvní knihu.Rádi zodpovíme Vaše dotazy.

Smetanová.

 

 24.8.2009   Vážené členky,

v druhém týdnu t.m. proběhlo jednání s hl. sestrou polikliniky  ohledně navýšení platové třídy sestrám, blíže v rubrice - informace členům ZO.

8.9.2009  na jednání výboru ZO OS CDOZS  bylo jednomyslně odsouhlaseno, že  uspořádáme jednodenní  podzimní výlet  . Přesněji Vás budu informovat v říjnu,až vyjednáme již pevný termín výletu.;V říjnu se rozjede akce vitamíny a očkování proti chřipce, pečlivě sledujte náš web. 19.10.09 proběhne Krajská konference OS ZSP kam je delegována p.Paštěková.

Výbor ZO jednomyslně odhlasoval , že v roce 2010 bude přispívat členům na  odborné akce v rámci celoživotního vzdělávání   a na registraci sester . Samozřejmě se to týká všech našich členů pracujících ve zdravotnictví.Přesnou finanční  částku upřesníme ke konci roku,dle výsledku hospodaření organizace.

Po jednání v srpnu t.r. s hlavní sestrou ohledně platového zařazení naších sester do vyšších tříd, čekáme na vyjádření vedení CDOZS . Jak se můžete dočíst, není to vůbec jednoduché a dle  ing. Břeňkové nás čekají  horké dny.

V Brně dne 9.9.2009   Zdravím  Smetanová Eva. 

 

6.10.2009

Výbor ZO by Vás rád přivítal  na našich stránkách a informoval, že všeobecným sestrám ,která splňují kritéria nového katalogu prací ze dne 1.7.2009 NV č.137/2009 Sb.,byla přiznána 10. platová třída. 

Dále bych chtěla informovat členky, že pořádáme  jednodenní zájezd dne 28.10.2009   do LAA ,TERMÁLNÍ LÁZNĚ.  Odjezd autobusem od Janáčkova divadla v 7,30 hod. Pro členky ZO OS CDOZS je hrazen organizací. Přihlásit se můžete na  -  smetanova@cdozs.cz  do 18.10.2009.

Dále máte možnost se přihlásit na očkování proti chřipce  a kdo se přihlásil na vitamínový program v rámci FKSP, dostane asi během října poukázku na odběr vitamínů. Lékárnu dodatečně upřesníme, sledujte aktuální zprávy.

Ve spolupráci s vedením CDOZS chystáme na prosinec 2009 vánoční posezení pro zaměstnance, přesně upřesníme další podrobnosti setkání , jakmile bude  potvrzen termín akce vedením  polikliniky. Příznivý ohlas mělo posezení u Kosa,tak uvidíme. Včas budete informováni.

Přeji pěkný podzim ,Smetanová.

 

 7.10.2009  

Vážené členky,mám pro Vás nejnovější zprávu, vánoční  posezení zaměstnanců CDOZS se bude konat  v restauraci u Kosa  dne 9.12.2009 od 16 hod.  Přeji pěkný den Smetanová.

13.10.2009

POZOR- SEMINÁŘ

ZO OS DC Hlinky   Vás zve na školicí akci " Očkování dětí, první pomoc  a  KPCR." Koná se v jídelně  DC Brno,Hlinky 132-136,ve dnech 26.10.2009  a 2.11.2009, od 15 hod. - do 19,30 hod.   Účastnický poplatek je 200 Kč, za účast budou náležet kredity. Našim členkám po předložení dokladu o účasti bude poplatek zpětně uhrazen naší organizací. 

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE DO 16.10. 2009 NA TEL. 533302362 p. Martinková.       /Prosím nahlásit jméno a datum narození,den akce/.   Smetanová.                                  

 Máme ještě pár volných míst na zájezd do LAA, tak dlouho neváhejte a  pojďte  si hýčkat své tělo. ční dárky pro členky ZO OS CDOZS,které rozdáme na vánočním posezení U kosa dne 9.12.2009.   

 

20.10.2009

Dobrý den , ráda bych členky ZO informovala o výběrovém řízení  vitamínových přípravků dle FKSP, jak nás zavazuje Kolektivní smlouva 2009.                                                                                Vše proběhlo jak mělo , zpracované dokumenty byly předloženy vedení CDOZS , vitamíny vybrala Dr. Leichmannová a byly osloveny 4 lékárny ve středu města. Nicméně vedení polikliniky rozhodlo o rozšířenějším výběru přípravků , a proto je  nutné nové výběrové řízení. Z tohoto důvodu se výběr vitamínů protahne asi až na měsíc listopad, ovšem ne naší vinou.

SEMINÁŘ 

V měsíci listopadu ZO OS CDOZS ve spolupráci s Mgr. Psotovou  pořádá seminář ve stacionáři Kyjevská na téma : Problematika krmení raného věku a rozvoj komunikačních dovedností. Sledujte další informace.

S pozdravem Smetanová.

    

19.11.2009 

Dobrý den, ráda bych Vás informovala o nových aktuálních zprávách z jednání výboru ZO dne 13.11.2009.

Dne 24.9.09 na poradě lékařů a sester vedení organizace informovalo zaměstnance, že sestrám a porod. asistentkám náleží 10.platová třída dle katalogu prací  a NV č.137/2009 Sb..   I my jsme se kontaktovali s právním oddělením OS v Praze a jsme rádi, že to dopadlo dobře pro naše zaměstnance.

Jak víte,proběhlo očkování proti chřipce a 13.11. zaměstnanci dostali poukázky na vitamínové přípravky.

P.Paštěková informovala členy výboru o náplni Krajské konference OSZSPČR,která proběhla v Brně dne 19.10.2009.

Dále po jednání s Mudr. Svobodovou jsme schválili dodatek Kolektivní smlouvy 2009 , §14 se doplňuje o bod D/ za mimořádnou aktivitu v péči o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky náleží odměna v rámci FKSP  částka do 2500 KČ.  

Výbor schválil jednomyslně návrh p.Smetanové: " Členům ZO OS CDOZS se umožní čerpání příspěvku ve výši kolku na registrační poplatek nelékařských zdravot. pracovníků a to od 1.11.2009  do 31.12.2010." Dále dle výsledků hospodaření organizace. /Nutný předložit doklad,vyřizuje předsedkyně/. Proplatí pokladní p.Korešová.

Od 1.1.2010 do 31.12.2010  jsme  členkám ZO OS CDOZS schválili příspěvek v částce 600 Kč na akce v rámci celoživotního vzdělávání na rok 2010. /Nutné předložit doklad - kopii účasti a doklad o registraci na akci,vyřizuje p. Martinková/. Proplatí  pokladní p.Korešová.

 Výlet do termálních lázní se neuskutečnil pro malý zájem členů ZO. 

  Dále výbor ZO schválil malé vánoční  překvapení  pro členky ZO OS CDOZS, vše se dovíte na vánočním posezení U kosa dne 9.12.2009. Zároveň Vás tam srdečně zveme. Je připraveno ve spolupráci s  vedením organizace. 

V lednu 2010 nachystáme členskou schůzi ZO OS CDOZS  a začne nové vyjednávání Kolektivní smlouvy na r.2010. 

Zdravíme Vás  a výbor ZO OS CDOZS Vám přeje pěkné prožití vánočních svátků. Smetanová.                                                                                                                                                               

 30.11.2009 SEMINÁŘ !!!

Dobrý den, prosím o pozornost., ZO OS DC Brno,Hlinky pořádá seminář na téma:"Sociálně patologické jevy u dětí a mládeže , jejich prevence a kompenzace". Přihlásit se je možné u paní Martinkové, místopřed. ZO OS CDOZS, tel. 533302362.Termín semináře bude ještě upřesněn, 30.11.09 musel být pro nemoc lektora zrušen. Za účast budou náležet 3 kredity,poplatek je 200 Kč. Bližší informace pošlu  e-mailem.Smetanová.

 

14.12.2009

Prosím pozor, k proplacení registrace nelékařských pracovníků je nutné doložit žádost uchazeče, potvrzení o platbě a  schválení žádosti registrace hlavní sestrou , vše je nutné předložit předsedkyni ZO OS CDOZS. Děkujeme za pochopení. /  Každé úterý do 17 hod./ Smetanová. 

ROK 2010 

 Zpráva ze zasedání výboru ZO OS CDOZS ze dne 20.1.2010. 

1/ Nový katalok prací pro nelékařské pracovníky pracující ve zdravotnictví bude platný nejdříve od 1.3.2010.Tolik zpráva z Prahy,.

2/  V prosinci  2009 proběhla kontrola BOZP na poliklinice CDOZS, které se za ZO OS CDOZS zúčastnila p. Paštěková.

3/ Byl dán návrh změn Kolektivní smlouvy na rok 2010, jednání s p. ředitelkou proběhne 3.2.2010.

4/ Koncem února bychom  Vás rádi  pozvaly na členskou schůzi ZO OS CDOZS,  kde Vás budeme podrobně informovat o proběhlém roce 2009 a co chystáme na rok 2010 , včetně KS 2010 , hospodaření,  seminářů,  rozpočtu a plánu akcí na rok 2010. Proto  veříme,že projevíte zájem a po upřesnění termínu doufáme  v hojnou účast členek . /Asi 24/2/2010 v 15 hod. na poliklinice-jídelna, ale neberte to ještě za hotovou věc, termín potvrdíme!/.

5/ Od dubna 2010 má dojít ke zdražení ceny 1 obědu o 3 Kč, chceme vyjednat s vedením organizace, aby se to nedotklo peněženek našich zaměstnanců, ale bylo to dotováno z FKSP, nebo dotací z provozních nákladů organizace. Tak nám držte palce.                        

Na konec bych Vám všem chtěla popřát hodně pracovních úspěchů a těším se na Vás na členské schůzi ZO OS CDOZS.  S pozdravem Smetanová Eva. 

 

4.2.2010

Vážené členky,

prosíme o rychlé vyjádření  k penzijnímu pojištění,kdy při kolektivním vyjednávání  vedení organizace navrhlo příspěvek z FKSP 100 Kč/měsíc Upozorňujeme ale,  ovlivní  to rozpočet na rok 2010 a musíte si vybrat, buď vitamíny,masáže,nebo příspěvek na penz. pojištění.

SEMINÁŘ  

OSZSPČR připravil pro všechny své členy seminář na téma "Pracovní doba a odměňování za práci", termín je 11.března 2010 v Brně. Čas a místo bude ještě upřesněno, kdo má zájem ať se nahlásí p. Martinkové,t. 5333 02 362.  Nejpozději do 20.2.2010.

Přeji pěkný den Smetanová.

23.2.2010

Vážené členky naší organizace,

je pro mne milou povinností pozvat Vás na členskou schůzi naší  celé organizace,která se bude konat dne 17.3.2010 na poliklinice "Bílý dům" ,jídelna ,6.patro v 15 hod.Rádi bychom vyhodnotili rok 2009 a prodiskutovali plán akcí na rok 2010,informovali o hospodaření  v roce 2009 a  o průběhu jednání s vedením polikliniky. V přátelském duchu můžeme prodiskutovat plány a Vaše návrhy na rok 2010.

Budeme se těšit , Váš výbor ZO OS CDOZS. 

 

 Přeji pěkný den,

 1.3.2010  byla podepsána Kolektivní smlouva na rok 2010. Více na členské schůzi  dne 17.3.2010.  Cena obědů bude stejná,naopak máte k výběru menu o 1 jídlo více. Jednání s vedením organizace proběhlo úspěšně. Zdravím Smetanová.

 Dne 4.3.2010 SEMINÁŘ

OSZSP ČR Vás zve na seminář "Odbory a mladí lidé,perspektivy práce s cílovou skupinou mladí lidé" ve dnech 26.-28.března 2010 v Hošťce ,okres Litoměřice.

Prosím zájemce,aby  co nejdříve kontaktovaly p. Martinkovou,tel. 533302362.Smetanová.

10.3.2010 seminář !!! ZA ÚČAST NÁLEŽÍ ÚČASTNÍKOVI KREDITY

Vedení OSZSP ČR Vás zve na konferenci "Právní minimum pro výkon povolání nelékařského zdravotnického pracovníka " dne 12.5.2010 v Praze ,Dům odborových svazů. Prosím zájemce,aby se nahlásily nejpozději do 31.3.2010 p. Martinkové tel. 533302362. Zdravím Smetanová.

31.3.2010

Vážené členky,

17.3.2010 na členské schůzi ZO OS CDOZS bylo projednáno několik důležitých bodů, které jsou dost důležité i pro Vás členky  .Velmi mě mrzí,že Váš zájem byl  malý a přitom  práce výboru ZO není vůbec jednoduchá. Vyjednávání s vedením  organizace jsou velmi psychicky náročná, podařilo se nám plno úspěchů v r. 2009/průběžně jste informováni/ a tak si myslím, že aspoň jednou za rok by jste si čas na nás najít mohly. O průběhu  členské schůze Vás mohou informovat  členky , které se jednání zúčastnily.                                                                                    

 Program: zahájení a přivítání hostů,bilancování r. 2009, hospodaření v r. 2009, schválení rozpočtu na r. 2010, KS 2010,semináře 2010,BOZP, členská základna 2010-vize,evidence členů ZO v důchodovém věku-návrh schválen,akce v r.2010,diskuse.

Semináře 1.pol.2010                                 

1/Motivace k aktivnímu členství,získávání  a vzdělávání nových členů. Kdy : 16.-18.4.2010         Kde : Blansko, hotel Panorama ,mezinárodní účast! Ve spolupráci s EPSU.

2/Principy spolupráce zdravotnických a nezdravotnických pracovníků ve zdravot. zařízeních a  zařízeních sociál. služeb. Kdy: 24.5.2010 od 10 hod. , kde : Dům odbor. svazů, Praha 

Prosím zájemce ,aby se co nejdříve nahlásily p. Martinkové,t. 533302362. Některé semináře jsou kreditované vrámci celož. vzdělávání.      Smetanová.  

DIVADLO  !             PLNÍME SLIBY !                                                                           8.4.2010

RÁDI BYCHOM VÁS CHTĚLI POZVAT NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ DNE 5.6.2010 "JACK

ROZPAROVAČ", muzikál divadla Kalich,Praha. 

cena: 1000Kč ,členkám 100% hrazena , rodinný příslušník   platba 600 Kč.

odjezd: autobusem 5.6.2010 v 8 hod. od Bohemy,Janáčkovo divadlo /upřesníme/.

 Zájemci ať se přihlásí co nejdříve,nejpozději do

14.4.2010,Smetanová,tel. 533302373,interna.Prosím volat až po 13 hod. ,

e-mail : smetanova@cdozs.cz.           PŘEJI PĚKNÝ ZÁŽITEK.   

20.4.2010

SEMINÁŘ      DNE 28.4. A 5.5..2010 pod záštitou ZO OS CDOZS  Mgr. Psotová pořádá seminář na téma " Kardiopulmonální resuscitace. "   Je možné se nahlásit u hlavní sestry. 

Pozvánka na seminář 26.4.2010

ZO OS DC ve spolupráci s naší ZO OS CDOZS pořádá seminář na téma :"Poruchy autistického spektra ".                                                                              

Kdy: 17.5. a 24.5.2010 od 15 hod. do 19,20 hod.   

Kde: jídelna DC,Hlinky 132-136,Brno

Za pasivní účast náleží 4 kredity. Účastnický poplatek 200Kč proplatí členkám naše organizace.Nutné doložit doklad o účasti.

Prosím nahlaste se p. Martinkové do 10.5.2010,t. 533302362. Zdravím Smetanová.

Seminář ! "Kardiopulmonální resuscitace" 

kdy: 5.5.2010 v 15,30 hod.

kde: jídelna CDOZS,6.patro       

Pořádá ve spolupráci s Mgr. Psotovou  náš odborový svaz CDOZS.Nutné nahlásit účast hlavní sestře.

29.4.2010

Prosím členky,které se přihlásily na zájezd do Prahy dne 5.6.2010 , aby se dostavily k odjezdu  dne 5.6.10 v 7,45  hod. - 8,oo hod. k Janáčkovu divadlu,Bohéma.  Vstupenky do divadla dostanete v autobusu,program  si můžeme doplnit dle domluvy,budeme mít časový limit asi 3 hod. do začátku představení. Těšíme se na Vás výbor ZO OS CDOZS.

 10.6.2010

Vážené členky ZO, dne 5.6.2010 jsme byli na poznávacím zájezdu Praha, Vyšehrad,Slavín a divadlo Kalich. Počasí nám přálo ,bylo krásně a všem se zájezd líbil.  Ale i muzikál nezklamal a představení bylo pěkné.                                                                                                                 Jménem celého výboru ZO OS CDOZS bych chtěla všem členkám popřát pěkné prožití letní dovolené. S pozdravem Smetanová.

 V Brně 27.8.2010

Zdravím všechny členky ZO OS CDOZS , léto končí a já mám pro Vás několik novinek .

1. výlet -Adršpachy-18.-19.9.2010,je možné se nahlásit u mě do konce srpna

2. pečlivě sledujte www.zdravotnickeodbory.cz, , kde máte novou koncepci úpravy platových tarifů zaměstnanců ve státní správě k 1.1.2011. Prosím o pozornost, týtá se to nás všech a protestní petici můžete poslat výboru ZO , předáme do Prahy na ústředí , a nebo se můžete vyjádřit  přímo zdenkova.lenka@cmkos.cz .Mohu Vám upřímně říct, že po přečtení návrhu  obou variant "úsporného balíčku "mne polilo horko. Dost smutné čtení. 

3. V srpnu proběhlo jednání s vedením CDOZS , tématem bylo výročí 20.let od založení polikliniky a podzimní výlet. Ve spolupráci  s p. ředitelkou chystáme velmi pěknou akci na listopad 2010,vše se zavčas dozvíte,ale ujišťuji Vás,že to bude pěkné. Víc neprozradím. 

Zdravím všechny jménem celého výboru ZO OS CDOZS.Smetanová.

13.9.2010 Zdravím všechny členky ZO OS CDOZS, DOSTALA JSEM Z PRAHY VÝZVU K ÚČASTI NA DEMONSTRACI  dne 21.9.2010 na Palachově náměstí v Praze,abychom vyjádřily svůj nesouhlas s  nesmyslným návrhem  na změnu platových tarifů.Kdo bude mít zájem nahlaste se členům výboru ZO OS CDOZS. Jinak máte možnost veškerý vývoj událostí sledovat na www.zdravotnickeodbory.cz.  a na nástěnce ZO OS CDOZS na poliklinice. Pěkný den  Vám přeje za celý výbor ZO OS CDOZS Smetanová Eva.

8.prosince 2010 -CELODENNÍ STÁVKA  

Výkonná rada OSZSP ČR vyhlásila na svém jednání dne 8.11.2010 CELODENNÍ stávku NA 8.12.2010. ZO OS CDOZS CHCE PODPOŘIT TUTO AKCI FORMOU PETICE ,všechny zaměstnance organizace vyzýváme k  písemné akci,  přidejte se, jde i o Vaše peníze !!!!

Petiční listy jsem zaslala všem vedoucím sestrám a jsou  na nástěnce polikliniky ,v jídelně,6.patro.

Prosím sledujte další informace na webu OSZSP ČR, nebo volejte nám. Zdravím Smetanová, ZO OS CDOZS. 

9.12.2010

Vážené členky ZO OS CDOZS,

jménem výboru ZO Vám děkuji za podporu  a  symbolické účasti na celodenní stávce dne 8.12.2010, dále uvidíme, jestli vláda  vyslyší  hlasy z lidu. Jistě chápete,že jsme nemohli zavřít naše zařízení a odejít všichni stávkovat. Bylo by to vůči našem klientům v rozporu s etikou zdravotníka ,ale pokuď se naše vláda neprobudí a nevezme navědomí  návrhy Výkonné rady OSZSP ČR může dojít i na generální stávku.  Neboť etika a samaritánství nás neuživí!!!

Dovolte,abych Vám jménem OSZSP ČR  popřála pěkné prožití vánočních svátků a hodně zdraví v Novém roce 2011. Jako dáreček pod stromeček Vám chceme nadělit  slevové poukázky ,které nám nabízí kosmetické studio,masáže, optik,kadeřnictví  na Starobrněnské 13,Brno. JEDNÁ SE O SLEVY 20% A 10%.Poukázky vydávám na poliklinice,každý den dopoledne. /možná tel. domluva/

S pozdravem za výbor ZO OS CDOZS   Eva Smetanová.

 14.2.2011

Vážené členky ZO OS CDOZS, 

dovolte, abych Vás pozvala na členskou schůzi ZO OS CDOZS, která se koná

dne 3.3.2011 v 15 hod. v jídelně polikliniky na Žerotín. nám. 6. patro. Rádi bychom Vás

informovaly o jednáních a hospodaření za rok 2010, KS 2011 a mnoho dalších zpráv. 

Budeme se těšit na hojnou účast našich členek, s pozdravem Eva Smetanová,

předsedkyně.  

2.3.2011

Dobrý den,

ráda bych Vás chtěla upozornit na zítřejší členskou schůzi naší organizace,

účast z každého úseku  organizace je nutná. Prosím o dochvilnost . S pozdravem Smetanová.

  4.3.2011  Dne 3.3.2011 proběhla členská schůze ZO OS CDOZS, byla usnášenischopná,jako čestného hosta jsme přivítaly Dr. Svobodovou. Po bilancování roku 2010, byl odhlasován nový Finanční řád na léta 2011-2014, rozpočet na rok 2011. Podrobná zpráva je k dispozici u předsedkyně ZO OS CDOZS.  Zdravím Smetanová.

 

4.9.2011  Vážené členky,

vítám Vás po letních dovolených a zárovenˇVás chci vybídnout k aktivitě. Jelikož jsem na delší pracovní neschopnosti kdy mě zradila páteř, zastupuje mne p. Martinková,poliklinika,3.patro,dětské odd.Prosím obracejte se na ni po dobu mé nepřítomnosti/asi 2 měsíce/. Jinak veškeré novinky z OS máte na webu odborového svazu,nebo Vám je zodpoví má zástupkyně. 

Děkuiji za pochopení. Smetanová. 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář